REGULAMENT PROMOTIE “LENTILE GRATUITE”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL
Organizatorul promotiilor este INSIGHT VISION S.R.L. , persoana juridical romana cu sediul in Bucuresti, str. Emil Racovita, nr. 10A, bl. I9, sc. 2, et. 8, ap. 56, camera 2, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Reg. Comertului cu nr. J40/13517/2013, CIF: RO32420380, adresa de website: www.insightvision.ro, reprezentata prin Rabinca Cristian Vasile in calitate de Administrator, denumit in continuare Organizator. Clientii care achizitioneza produse si/sau servicii aflate in Pachetele prevazute in prezentul Regulament sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PACHETELOR CONCEPT OPTIK
Promoţiile se desfaşoară in magazinele CONCEPT OPTIK Oltenitei – Sos. Oltenitei, nr. 224, bl. 6, sc. B, ap. 56, sector 4, Bucuresti si CONCEPT OPTIK Veteranilor – Str. Dealul Țugulea, nr. 1, bloc M18, parter, sector 6, Bucureşti.
SECŢIUNEA 3. DURATA PROMOŢIILOR
Durata de desfasurare a pachetelor este intre 02.12.2019 – 31.12.2019.
SECŢIUNEA 4. PROMOTIE LENTILE GRATUITE

  1. Pentru orice comanda, plasata in perioada promotiei, in valoare de minim 250 lei, clientul primeste o pereche de lentile gratuit. Lentilele care fac obiectul acestei promotii sunt lentile din material organic, cu tratament de durificare si antireflex (Rhein Organic 1.5 HMC), cu domeniul de la -6,00 pana la +4,00 Dsf, cilindrul de pana la 2.00
  2. Dioptriile lentilelor primate cadou raman la alegerea clientului, cu conditia sa se incadreze in domeniul specificat la Sectiunea 4, punctul 1.

SECŢIUNEA 5. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
Insight Vision SRL isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament si de a modifica oricare sau toate Pachetele ce fac obiectul acestui Regulament. Nici o modificare nu poate fi retroactiva.
SECŢIUNEA 6. PUBLICARE
Prezentul Regulament Oficial va fi pus la dispozitie, gratuit oricărui solicitant în magazinele Concept Optik si va fi publicat pe site-ul www.insightvision.ro. Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei aplicabile din România.
SECTIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament, Insight Vision SRL se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. Prin participarea la campaniile prevazute in acest regulament si comunicarea datelor cu caracter personal, participantii inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Insight Vision SRL si afiliatii acestuia, in vederea desfasurarii campaniilor mentionate in prezentul Regulament. Insight Vision SRL si afiliatii acestuia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor.
La cererea expresa a persoanei vizate, Insight Vision SRL va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa de email Insight Vision SRL contact@insightvision.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Campania mentionate in prezentul Regulament nu presupune in mod automat prelucrarea de date cu caracter personal. De la caz la caz, in functie de fiecare campanie desfasurata, Insight Vision SRL si afiliatii acestuia pot prelucra date cu caracter personal. Detalii privind astfel de prelucrari se vor regasi la fiecare campanie in parte precum si in cadrul politicii de confidentialitate. In situatiile in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. De la caz la caz, in masura in care participantul intelege sa nu isi de-a consimtamantul pentru prelucrarea datelor anterior mentionate, Insight Vision SRL nu ii va aduce la cunostiinta daca aceasta actiune il impiedica pe Insight Vision SRL si afiliatii acestuia sa isi execute anumite obligati fata de participant. In cazul in care participantii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Insight Vision SRL va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. In masura in care Insight Vision SRL si afiliatii acestuia vor prelucra date cu caracter personal apartinand, persoana vizata va fi in mod corespunzator informata conform prevederilor din Regulamentul General privind Protectia Datelor.
Durata de pastrare a datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile
SECŢIUNEA 8. DISPOZITII FINALE
Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.

Reprezentant legal SC Insight Vision SRL
Rabinca Cristian Vasile

Bookmark the permalink.

Comments are closed.